Ubytovací řád

Ubytovací řád chaty Emil Zátopek-Maraton, Emil Zátopek – Desítka

 1. V chatě může být ubytován host pouze po předložení platného občanského průkazu nebo platného cestovního pasu, bez předložení tohoto dokladu není ubytování možné.
 2. Host je ubytován v pokoji po dobu, kterou sjednal s provozovatelem chat.
 3. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 4. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem při rezervaci, případně při příchodu na ubytování.
 5. Hosté se mohou ubytovat nejdříve v 15:00 hodin a pokoj musí uvolnit nejpozději v 10:00 hodin v den, kdy odjíždějí z ubytování.
 6. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 6-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních společenských prostorách chat. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách chat.
 7. Hosté jsou povinní dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00.
 8. Kouření je zakázáno ve všech prostorách chat.
 9. Donášení a konzumace vlastního alkoholu a potravin do veřejných prostorů chat není dovoleno, pokud není domluveno jinak.
 10. Psi a jiná zvířata mohou být umístěná v prostorách chaty Emil Zátopek – Desítka a na jednom třílůžkovém pokoji chaty Emil Zátopek – Maraton.
 11. V pokoji nebo společenských místnostech nesmí host bez souhlasu provozovatele ubytovacího zařízení nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 12. Není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících nebo masážních strojků a vysoušečů vlasů. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry a uzavřít okna.
 13. Případnou ztrátu klíčů nebo karty je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli ubytovacího zařízení a uhradit způsobenou škodu. Za ztrátu karty účtujeme 500 Kč, za ztrátu klíče 200 Kč.
 14. Za škody způsobené hostem na majetku chat odpovídá host podle platných právních předpisů v plné výši.
 15. Cenné věci si může host na požádání uschovat v trezoru chaty.
 16. Sportovní hry je možno provozovat pouze na vyhrazených místech nebo ve vyhrazených prostorách tak, aby nebyl rušen klid, odpočinek a bezpečnost ostatních hostů.
 17. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení ubytovacích služeb přijímá provozovatel ubytovacího zařízení.
 18. Na všech pokojích je přísný zákaz nabíjení baterií na elektrokola.
 19. V přízemí chaty Emil Zátopek – Maraton se nacházejí bowlingové prostory a hosté jsou povinní se řídit provozním řádem bowlingu.
 20. Každý host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany, které jsou umístěny při vstupu do chat.
 21. Host ubytovaný v tomto ubytovacím zařízení je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má právo provozovatel ubytovacího zařízení hosta vykázat z ubytovacího zařízení bez náhrady.

Lysá hora dne 1.10.2023 AK 1324, s.r.o – provozovatel ubytovacího zařízení

Rezervační, platební a storno podmínky

 1. Rezervace ubytování musí být potvrzená ubytovacím zařízením.
 2. Ubytovací zařízení vydá 100 % zálohovou fakturu, která je splatná před termínem rezervace. Pokud nebude zálohová faktura uhrazena v termínu splatnosti, bude rezervace zrušená.
 3. Po zaplacení zálohy je rezervace ubytování potvrzená, ale je možné ji jednou změnit za předpokladu, že nový termín bude oznámen nejpozději 3 dny před plánovaným příjezdem.
 4. V případě zrušení rezervace nebo nedojezdu, záloha propadá a není možné ji opětovně využít.
 5. Výše uvedené podmínky platí také pro rezervaci hrazenou voucherem.

Lysá hora dne 1.10.2023 AK 1324, s.r.o – provozovatel ubytovacího zařízení

lysa-hora.cz
Lysá hora – Chata Emil Zátopek – Maraton